Depressionsstudie

Vi söker dig som är 18-74 år och som har en pågående depression som du tar antidepressiva läkemedel emot. Nu kan du vara med och prova ett nytt läkemedel mot depression.

Syftet med studien är att utvärdera effekten av Aticaprant, ett nytt läkemedel i tablettform mot depression. Du tar tabletten med det nya läkemedlet dagligen under cirka 40 dagar tillsammans med din nuvarande antidepressiva medicin. 

Under den tid studien pågår får du antingen Aticaprant eller placebo, det vill säga en tablett som inte har någon medicinsk effekt. Studien är randomiserad och dubbelbindad, det vill säga ingen vet vilken typ av tablett du får. 

Det här är en studie i fas 3, vilket betyder att läkemedlet redan har testats i tidigare studier. 

Så går studien till

Du som är med i studien kommer att få besöka vår mottagning vid sju tillfällen. Dessutom ingår tre samtal via telefon. 

Vid besöken på mottagningen kommer du att få lämna blodprover, urinprover, göra EKG och fylla i självskattningsskalor. 

Behandlingen med Aticaprant eller placebo sker under cirka 40 dagar.

Patienter som verkar ha nytta av sin behandling kan erbjudas att fortsätta att behandlas med Aticaprant i 52 veckor efter avslutad studiebehandling.

Vill du vara med?

Vi söker dig som är 18-74 äldre, som just nu befinner dig i en depressiv episod och som tar antidepressiva läkemedel. 

Är du intresserad av att delta eller vill veta mer om studien är du välkommen att höra av dig till oss. Du kan antingen fylla i formuläret nedan eller ringa oss på telefon 08-123 498 62.

VIKTIGT! Skicka aldrig sekretessklassade uppgifter via formulär eller e-post. Sekretessklassade uppgifter kan till exempel vara personnummer eller information om din eller någon annans hälsa.

Depressionsstudie kontakt