Akademiskt specialistcentrum

Specialistvård och forskning tillsammans med patienten.

Akademiskt specialistcentrum är ett koncept för universitetssjukvård utanför akutsjukhusen och består av fyra vårdenheter:

  • Centrum för diabetes
  • Centrum för neurologi
  • Centrum för reumatologi
  • Överviktscentrum

Dessutom ingår en enhet för kliniska prövningar i öppenvård: Studieenheten Akademiskt specialistcentrum. 

Vi är en del av Region Stockholms Framtidsplan för hälso- och sjukvården. Syftet är dels att säkerställa tillgången på specialiserad vård för patienter med särskilda diagnoser, dels att knyta forskning, utveckling och utbildning närmare vården.

Ett stort fokus ligger på grupper med stora och komplexa vårdbehov. Det kan till exempel vara patienter med samtidig kroppslig och psykisk ohälsa, äldre med olika typer av sjukdomar och unga som behöver extra stöd vid övergången från barnhälsovård till vård för vuxna.

Lärande och utveckling tillsammans

I vårt uppdrag ingår att tillsammans med patienter utveckla nya arbetssätt, till exempel nya e-hälsolösningar. Alla medarbetare deltar i ständigt utvecklingsarbete för att förbättra för patienterna.

Hos oss möter de nya rönen vårdens vardag och kommer snabbt patienterna till nytta. Det pågår också många studier tillsammans med Karolinska Institutet för att ta fram ny kunskap.

En av våra viktigaste samarbetspartner är de patientorganisationer som finns för patienter och närstående, och vi har regelbundet dialog med dem om deras medlemmars behov. Varje månad har vi möte med patientrådet som ger oss synpunkter på områden som behöver förbättras och hur vi tillsammans kan stödja människor med kronisk sjukdom. 

Vi har också ett tätt samarbete med framför allt Karolinska Institutet, Karolinska Universitetssjukhuset och primärvården, men även med andra specialistmottagningar i Stockholms län.

KTA Prim blir Studieenheten Akademiskt specialistcentrum

Den 1 januari 2021 gick enheten för kliniska studier i primärvård inom Karolinska Universitetssjukhuset, KTA Prim, över till Akademiskt specialistcentrum inom Stockholms läns sjukvårdsområde. 

Studieenheten har samma uppdrag som tidigare KTA Prim, och finns kvar i lokalerna vid Sabbatsbergs sjukhus i Stockholm. Medarbetarna inom KTA Prim kommer att arbeta kvar inom Studieenheten Akademiskt specialistcentrum. 

Den här webbplatsen kommer att fyllas på med information efter hand. Även KTA Prims tidigare webbplats finns kvar under en övergångsperiod.