Akademiskt specialistcentrum

Specialistvård och forskning tillsammans med patienterna.

Akademiskt specialistcentrum är ett koncept för universitetssjukvård utanför akutsjukhusen och består av fyra vårdenheter: Centrum för diabetes, Centrum för neurologi, Centrum för obesitas och Centrum för reumatologi. Dessutom ingår en enhet för kliniska prövningar i öppenvård: Studieenheten Akademiskt specialistcentrum. 

Vi är en del av Region Stockholms Framtidsplan för hälso- och sjukvården. Syftet är dels att säkerställa tillgången på specialiserad vård för patienter med särskilda diagnoser, dels att knyta forskning, utveckling och utbildning närmare vården.

Ett stort fokus ligger på grupper med stora och komplexa vårdbehov. Det kan till exempel vara patienter med samtidig kroppslig och psykisk ohälsa, äldre med olika typer av sjukdomar och unga som behöver extra stöd vid övergången från barnhälsovård till vård för vuxna.

Lärande och utveckling tillsammans

I vårt uppdrag ingår att tillsammans med patienter utveckla nya arbetssätt, till exempel nya e-hälsolösningar. Alla medarbetare deltar i ständigt utvecklingsarbete för att förbättra för patienterna.

Hos oss möter de nya rönen vårdens vardag och kommer snabbt patienterna till nytta. Det pågår också många studier tillsammans med Karolinska Institutet för att ta fram ny kunskap.

En av våra viktigaste samarbetspartner är de patientorganisationer som finns för patienter och närstående, och vi har regelbundet dialog med dem om deras medlemmars behov. Varje månad har vi möte med patientrådet som ger oss synpunkter på områden som behöver förbättras och hur vi tillsammans kan stödja människor med kronisk sjukdom. 

Vi har också ett tätt samarbete med framför allt Karolinska Institutet, Karolinska Universitetssjukhuset och primärvården, men även med andra specialistmottagningar i Stockholms län.