Vi som jobbar här

Prövningsteamet inom Studieenheten Akademiskt specialistcentrum består av:

  • Forskningssjuksköterskor
  • Forskningsundersköterskor
  • Prövare – specialister i allmänmedicin (vi samarbetar även med andra specialister)
  • Studiekoordinatorer
  • Start-up-specialist

KTA Prim blir Studieenheten Akademiskt specialistcentrum

Den 1 januari 2021 gick enheten för kliniska studier i primärvård inom Karolinska Universitetssjukhuset, KTA Prim, över till Akademiskt specialistcentrum inom Stockholms läns sjukvårdsområde. 

Studieenheten har samma uppdrag som tidigare KTA Prim, och finns kvar i lokalerna vid Sabbatsbergs sjukhus i Stockholm. Medarbetarna inom KTA Prim arbetar kvar inom Studieenheten Akademiskt specialistcentrum.