Välkommen till Studieenheten

Välkommen till Studieenheten Akademiskt specialistcentrum

Vi bedriver kliniska studier på uppdrag av akademi, hälso- och sjukvård samt läkemedelsindustrin.

ALS-studier

Vi har flera pågående studier gällande nya läkemedel mot amyotrofisk lateral skleros, ALS. Syftet med forskningen är att få fram ökad kunskap om flera aspekter av sjukdomen - och i slutändan hitta ett botemedel mot ALS.

Att delta i en studie

Du kan delta i kliniska studier både om du är patient och redan får någon typ av behandling, eller om du är frisk. Du som är intresserad av att delta i en studie är välkommen att kontakta oss på Studieenheten. 

En sjuksköterska dokumenterar forskningsresultat. Foto: Yanan Li

Tidigare studier

På Studieenheten har vi genomfört en rad spännande studier som nu är avslutade. Vaccin mot meningokockbakterier (som kan orsaka septis), vaccin mot RS-visus, olika covid-behandlingar, migärn och mycket mer. 

En film där forskningssjuksköterskan Desireé Berglund vid Studieenheten Akademiskt specialistcentrum berättar varför hon gillar sitt jobb.

Desireé gillar sitt jobb som forskningssjuksköterska

"Det som driver mig, det är den här känslan av att kanske få vara med när det hände. Som i våra ALS-studier, att jag var där när man hittade läkemedlet som stoppade eller som fördröjde utvecklingen av ALS." 

En film där specialistläkaren Jelena Mossiaguine vid Centrum för obesitas inom Akademiskt specialistcentrum berättar varför hon gillar sitt jobb.

Jelena Mossiaguine gillar sitt jobb som specialistläkare

”Jag älskar utvecklingsarbete och där lär man sig också hela tiden på vilket sätt man kan bedriva detta arbete. Man lär sig av varandra men vågar också pröva nya vägar och det lockar mig.” 

Helena Hervius Askling, Akademiskt specialistcentrum. Foto: Marie Kristensson, Stockholms läns sjukvårdsområde

Spännande vaccinstudier

Forskaren Helena Hervius Askling vill i framtiden se vaccin mot säsongsinfluensan som räcker flera år, vaccin till gravida som skyddar det nyfödda barnet och ett vaccin som skyddar mot okända varianter av coronaviruset.

Två personer i vårdkläder står vid en vagn full med forskningshandlingar. De läser i papper och på en bärbar dator. Foto: Yanan Li

Studieenheten - en core facilitet

Vi bedriver studier på uppdrag av läkemedelsindustrin och akademi, hälso- och sjukvården. Vi underlättar för både medicinska företag, vården och forskningspersoner att utföra och delta i kliniska studier.

Akademiskt specialistcentrum

Specialistvård och forskning tillsammans med patienterna.