Avslutade studier

Här hittar du information om tidigare studier som vi har genomfört.

De här studierna är alla avslutade, men vi har valt att behålla informationen om dem här på webbplatsen. Klicka på länken till den studie du vill veta mer om. 

 

Tidigare studier hos KTA Prim

Studier från 2020 och tidigare utfördes i regi av Karolinska Universitetssjukhusets enhet för kliniska studier i primärvård, KTA Prim. Det är studier inom följande områden: 

 • ALS
 • Alzheimers sjukdom 
 • Bensår
 • Biomarkörer
 • Depression
 • Diabetes typ 2 (flera studier)
 • Dyspepsi
 • Förmaksflimmer
 • Järnbrist och IBD
 • KOL (flera studier)
 • Lungemfysem
 • Ländryggsmärta
 • Nagelsvamp
 • Stomi
 • Strokestop (screeningstudie)
 • Vaccin (mot t. ex. pneumokocker, meningokocker, björkpollen, Clostridium difficile)

Tack till Karolinska Universitetssjukhuset för vänligt tillstånd att publicera den här listan.