Bronchiole - en studie om KOL

Vi genomför en klinisk forskningstudie om KOL (Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom).

Anmälan tillfälligt stängd

Just nu kan du inte anmäla dig till den här studien. Om och när vi öppnar anmälan igen kommer vi att skriva det här. Tack till alla er som redan har anmält intresse för att vara med. 

Syftet är att undersöka om behandling med läkemedlet metoprolol (en betablockerare) som tillägg till standardbehandling vid KOL minskar risken för försämringsepisoder av KOL, död och sjukhusvård på grund av hjärtkärlsjukdomar.

Du kan tyvärr inte delta i studien om du redan behandlas med betablockad, har kärlkramp, förmaksflimmer eller har haft hjärtinfarkt, TIA eller stroke.

Studien pågår i drygt ett år då du kommer att gå på regelbundna kontroller hos läkare och sjuksköterska. Totalt innefattar studien 3 klinikbesök och 1 telefonkontakt. Besöken i studien är kostnadsfria.

Det är frivilligt att delta i studien och du kan när som helst avbryta ditt deltagande. Studien är godkänd av Etikprövningsnämnden och Läkemedelsverket. De uppgifter du lämnar till oss behandlas i enlighet med EU:s dataskyddsförordning, GDPR.

Just nu kan du inte anmäla dig till den här studien. Om och när vi öppnar anmälan igen kommer vi att skriva det här. Tack till alla er som redan har anmält intresse för att vara med.