Om oss

Studieenheten Akademiskt specialistcentrum bedriver studier på uppdrag av akademi, hälso- och sjukvården och läkemedelsindustrin.

Vi är en mottagningsverksamhet för kliniska studier i fas 2-4 inom primärvård och annan öppenvård i Region Stockholm. Syftet är att öka forskningen inom vården utan att belasta rutinsjukvården. Vi vill underlätta för både medicinska företag, vården och forskningspersoner att utföra och delta i kliniska studier.

KTA Prim blir Studieenheten Akademiskt specialistcentrum

Den 1 januari 2021 gick enheten för kliniska studier i primärvård inom Karolinska Universitetssjukhuset, KTA Prim, över till Akademiskt specialistcentrum inom Stockholms läns sjukvårdsområde. 

Studieenheten har samma uppdrag som tidigare KTA Prim, och finns kvar i lokalerna vid Sabbatsbergs sjukhus i Stockholm. Medarbetarna inom KTA Prim kommer att arbeta kvar inom Studieenheten Akademiskt specialistcentrum. 

Den här webbplatsen kommer att fyllas på med information efter hand. Även KTA Prims tidigare webbplats finns kvar under en övergångsperiod.