ALS-studier

Vi har flera pågående studier gällande nya läkemedel mot amyotrofisk lateral skleros, ALS.

Syftet med forskningen är att få fram ökad kunskap om flera aspekter av sjukdomen. Detta för att i slutändan hitta ett botemedel mot ALS. 

Bakgrund

ALS (amyotrofisk lateral skleros) är en dödlig neuromuskulär sjukdom som kännetecknas av degeneration av de övre och nedre motorneuronen.  Patienterna upplever en svaghet som vanligtvis börjar i övre eller nedre extremiteterna och som sedan sprider sig till andra regioner som försvagar både tal svalg.

Förutom muskelsvagheten ses en tilltagande kognitiv dysfunktion och beteendeförändringar hos ungefär hälften av patienterna och en del av dem utvecklar fulminant frontotemporal demens.

Det finns ännu inget test som ger ALS-diagnosen. Diagnosen baseras på kliniska och elektrofysiologiska tecken och uteslutning av andra sjukdomar. Det finns i dag inget botemedel mot ALS.

Aktuella ALS-studier

I de här ALS-studierna medverkar vi från Studieenheten Akademiskt specialistcentrum tillsammans med Karolinska Institutet.

Studier dit vi söker deltagare:

  • Aurora
  • Lighthouse-II
  • Magnet

Studier där anmälan är stängd:

  • Amylyx OLE
  • Ap101-02

På webbplatsen Tricals kan du läsa mer om ALS-studierna och även anmäla om du är intresserad av att delta i någon av dem. Klicka på länken nedan för att komma direkt dit.