NAMN: En studie om xxxx

Vi genomför en klinisk forskningsstudie om xxx. Vi söker dig som....

Du kan inte längre anmäla dig till dig till denna studie

Studiens syfte

Syftet är att undersöka om behandling med läkemedlet metoprolol (en betablockerare) som tillägg till standardbehandling vid KOL minskar risken för försämringsepisoder av KOL, död och sjukhusvård på grund av hjärtkärlsjukdomar.

Du kan tyvärr inte delta i studien om du redan behandlas med betablockad, har kärlkramp, förmaksflimmer eller har haft hjärtinfarkt, TIA eller stroke.

Så går studien till

Du som är med i studien kommer att få besöka vår mottagning vid sju tillfällen. Dessutom ingår tre samtal via telefon. Vid besöken på mottagningen kommer du att få lämna blodprover, urinprover, göra EKG och fylla i självskattningsskalor. 

Behandlingen med Aticaprant eller placebo sker under cirka 40 dagar.

Omfattning och avgifter

Studien pågår i drygt ett år då du kommer att gå på regelbundna kontroller hos läkare och sjuksköterska. Totalt innefattar studien 3 klinikbesök och 1 telefonkontakt. Besöken i studien är kostnadsfria.

Ansvarig läkare för studien

Marika Kvarnström 
Studieenheten Akademiskt specialistcentrum,
Sabbatsbergs sjukhus, Stockholm. 

Du kan inte längre anmäla dig till dig till denna studie

Vill du vara med i studien?

Vi söker dig som är 18-74 äldre, som just nu befinner dig i en depressiv episod och som tar antidepressiva läkemedel.

Är du intresserad av att delta eller vill veta mer om studien är du välkommen att höra av dig till oss. Fyll i formuläret nedan eller ring oss på 08-123 498 62.

Skicka aldrig sekretessklassade uppgifter via formulär eller e-post. Sekretessklassade uppgifter kan till exempel vara personnummer eller information om din eller någon annans hälsa.

Intresseanmälan

Publicerad: 2024-05-21

Fotograf/Illustratör: Yanan Li