Covid-19 klinisk forskningsstudie

Tillsammans hittar vi möjliga behandlingsalternativ för covid-19.

Studien är nu avslutad

Den här studien är nu avslutad. Vi tackar alla er som har velat delta. 

Om du nyligen har testats positiv och har haft tecken och symtom på covid-19 i 5 dagar eller mindre, överväg denna forskningsstudie.

I studien kommer vi att testa säkerheten och effektiviteten hos ett antiviralt  studieläkemedel, vilket kanske kan bidra till att minska symtomen på covid-19 samt minska återhämtningstiden och sjukhusinläggningarna för personer med covid-19.

Du kan vara lämplig att delta i studien om du: 

  • är minst 18 år och nyligen har testats positivt för covid-19
  • för närvarande har minst ett tecken eller symptom på covid-19
  • inte har fått vaccin mot covid-19

Både studieläkemedlet och de studierelaterade testerna och undersökningarna är gratis.

Om du är lämplig och samtycker till att delta kommer du att få studiebehandlingen i 5 dagar och genomgå studierelaterade tester utan kostnad. Inräknat uppföljningen kommer du att delta i studien i cirka 7 månader totalt. 

Publicerad: 2021-05-20