ActiMood: studie om depression

Är du mellan 20 och 60 år, har sedan tidigare haft nedstämdhet men inte fått behandling mot depression de senaste tre månaderna? Har du nyligen kontaktat eller tänker snart kontakta din vårdcentral för att få hjälp med behandling för att du mår sämre?

Studien är nu avslutad

Den här studien är nu avslutad. Vi tackar alla er som har velat delta. 

Vi söker forskningspersoner för att studera sambandet mellan rörelsemönster och effekten av olika behandlingar. Deltagandet är frivilligt och påverkar inte behandlingen som du bestämmer i samråd med din läkare på vårdcentralen. 

Studien heter ActiMood och drivs av Karolinska Institutet i Stockholm. I studien ingår två möten med studiepersonalen vid Studieenheten Akademiskt Specialistcentrum.

Dessa möten kan äga rum fysiskt på Sabbatsbergs sjukhus eller digitalt genom videosamtal eller telefonsamtal. Efter första besöket kommer vi registrerar din aktivitet under 10-15 dagar med hjälp av ett aktivitetsarmband.

Tre månader efter påbörjad behandling är du sedan välkommen tillbaka för utvärdering av behandlingen.

Du får 990 kronor i ersättning efter sista mötet med studiepersonalen.

Studien är granskad och godkänd av Etikprövningsmyndigheten.

Frågor?

Har du frågor kring studien är du välkommen att kontakta oss på Studieenheten Akademiskt specialistcentrum.

Telefon 08-123 498 63