Tidigare studier

Här kan du hitta information om tidigare studier.

De här studierna är alla avslutade, men vi har valt att behålla informationen om dem här på webbplatsen. Klicka på länken till den studie du vill veta mer om.