Uthyrning av forskningssjuksköterska

Är ni i behov av en forskningssjuksköterska för att kunna genomföra kliniska studier?

För att öka möjligheten för kliniker/enheter att starta, bedriva och delta i akademiska och industrifinansierade kliniska studier, har vi hyrt ut forskningssjuksköterskor under 2019 som ett pilotprojekt. Från och med 2020 kommer uthyrningen att fortsätta som en integrerad del av vår prövningsenhet och uppdrag genomförs utifrån beläggning och tillgänglighet.

Tanken är att kliniken på så sätt ska kunna delta i kliniska studier utan att det nämnvärt belastar ordinarie verksamhet, då den inhyrda forskningssjuksköterskan tar hand om studierelaterat arbete.

Kostnaden för att hyra en forskningssjuksköterska bör finansieras av de medel som budgeterats för studien, från industrin eller akademiska forskningsanslag. Studieenheten Akademiskt specialistcentrum kommer att ge offert på respektive uppdrag utifrån uppdragsgivarens tidsuppskattning för arbetet som krävs.

Det övergripande målet är att erbjuda flexibla lösningar med uthyrning av erfarna forskningssjuksköterskor till både kortare och längre uppdrag. Låter det intressant för din klinik eller ditt företag? Kontakta oss för mer information.

KTA Prim blir Studieenheten Akademiskt specialistcentrum

Den 1 januari 2021 gick enheten för kliniska studier i primärvård inom Karolinska Universitetssjukhuset, KTA Prim, över till Akademiskt specialistcentrum inom Stockholms läns sjukvårdsområde. 

Studieenheten har samma uppdrag som tidigare KTA Prim, och finns kvar i lokalerna vid Sabbatsbergs sjukhus i Stockholm. Medarbetarna inom KTA Prim kommer att arbeta kvar inom Studieenheten Akademiskt specialistcentrum. 

Den här webbplatsen kommer att fyllas på med information efter hand. Även KTA Prims tidigare webbplats finns kvar under en övergångsperiod.