Stöd att genomföra studie

Studieenheten Akademiskt specialistcentrum erbjuder stöd vid kliniska studier genom ett modernt infrastrukturellt stöd.

Det resulterar i att primärvården och öppenvården i regionen effektivt kan medverka i kliniska studier. Vården kan också erbjuda patienter att vara med i studier utan att utnyttja resurser avsedda för rutinsjukvården.

Genom vårt helhetskoncept kan du som uppdragsgivare välja och blanda tjänster efter dina behov. Alternativt välja en helhetslösning från start till mål.

Rekrytering av studiedeltagare

Rekryteringen är A och O vid genomförandet av studier. Vi anpassar rekryteringen utifrån studien och använder olika kanaler och samarbeten för att nå den tänkta målgruppen. Personer som är intresserade av att delta i en studie kontaktar enheten och screeningprocessen utförs av kompetent personal.