Stöd att genomföra studie

Studieenheten Akademiskt specialistcentrum erbjuder stöd vid kliniska studier genom ett modernt infrastrukturellt stöd.

Det resulterar i att primärvården och öppenvården i regionen effektivt kan medverka i kliniska studier. Vården kan också erbjuda patienter att vara med i studier utan att utnyttja resurser avsedda för rutinsjukvården.

Genom vårt helhetskoncept kan du som uppdragsgivare välja och blanda tjänster efter dina behov. Alternativt välja en helhetslösning från start till mål.

Rekrytering av studiedeltagare

Rekryteringen är A och O vid genomförandet av studier. Vi anpassar rekryteringen utifrån studien och använder olika kanaler och samarbeten för att nå den tänkta målgruppen. Personer som är intresserade av att delta i en studie kontaktar enheten och screeningprocessen utförs av kompetent personal.

KTA Prim blir Studieenheten Akademiskt specialistcentrum

Den 1 januari 2021 gick enheten för kliniska studier i primärvård inom Karolinska Universitetssjukhuset, KTA Prim, över till Akademiskt specialistcentrum inom Stockholms läns sjukvårdsområde. 

Studieenheten har samma uppdrag som tidigare KTA Prim, och finns kvar i lokalerna vid Sabbatsbergs sjukhus i Stockholm. Medarbetarna inom KTA Prim kommer att arbeta kvar inom Studieenheten Akademiskt specialistcentrum. 

Den här webbplatsen kommer att fyllas på med information efter hand. Även KTA Prims tidigare webbplats finns kvar under en övergångsperiod.