Vaccin mot RS-virus

Vi utvärderar ett nytt vaccin mot RS-virusinfektion. Vill du delta?

Om RS-virus

Hos små barn, vuxna i åldrarna 60 år och äldre, hos personer med försvagat immunförsvar och hos personer med kronisk hjärt- och lungsjukdom, kan RS-virus orsaka allvarliga infektioner som kan leda till sjukhusvistelse.

Det finns idag ingen godkänd behandling eller vaccin mot RS-virus. Men vi arbetar för att det ska kunna ändras.

Vi utvärderar ett nytt vaccin

Nu startar vi en forskningsstudie för att utvärdera säkerhet och immunsvar av ett nytt vaccin mot RS-virusinfektion. Huvudsyftet med denna studie är att undersöka hur vaccinet fungerar hos vuxna (18–59 år) som:

  • har stabil hälsa, eller
  • har en ökad risk (till exempel astma, KOL och hjärtsvikt) för allvarlig RS-virus-sjukdom, eller
  • är 65 år eller äldre.

Vill du vara med?

Du som är 18-59 år eller 65 år och äldre kan ansöka om att delta. Även du som lever i samma hushåll som barn eller person i riskgrupp kan delta i studien.

Kontakt

Vill du veta mer om studien är du välkommen att ringa till oss på telefon 08-123 498 63.

Eller fyll i och skicka in kontaktformuläret nedan, så återkommer vi till dig. 

Att kontakta oss innebär inte att du måste delta. Vi kommer även göra en bedömning av om det passar för dig att delta i studien. 

Välkommen att höra av dig. 

VIKTIGT! Skicka aldrig sekretessklassade uppgifter via formulär eller e-post. Sekretessklassade uppgifter kan till exempel vara personnummer eller information om din eller någon annans hälsa.

Kontakt vaccin mot RS-virus

Vill du veta mer?

Mer information hittar du på studiens egen webbplats.