COVID-19 klinisk forskningsstudie

Tillsammans hittar vi möjliga behandlingsalternativ för covid-19.

Om du nyligen har testats positiv och har haft tecken och symtom på covid-19 i 5 dagar eller mindre, överväg denna forskningsstudie.

I studien kommer vi att testa säkerheten och effektiviteten hos ett antiviralt  studieläkemedel, vilket kanske kan bidra till att minska symtomen på covid-19 samt minska återhämtningstiden och sjukhusinläggningarna för personer med covid-19.

Du kan vara lämplig att delta i studien om du: 

  • är minst 18 år och nyligen har testats positivt för covid-19
  • för närvarande har minst ett tecken eller symptom på covid-19
  • inte har fått vaccin mot covid-19

Både studieläkemedlet och de studierelaterade testerna och undersökningarna är gratis.

Om du är lämplig och samtycker till att delta kommer du att få studiebehandlingen i 5 dagar och genomgå studierelaterade tester utan kostnad. Inräknat uppföljningen kommer du att delta i studien i cirka 7 månader totalt. 

Vill du veta mer? 

Kontakta oss på Studieenheten Akademiskt specialistcentrum om du vill ha mer information eller höra om du kan delta i studien. 

Telefon 08-123 498 63

Du kan också skicka ett meddelande via det här kontaktformuläret.

MOVe-OUT kontakt

Publicerad: 2021-05-20