Har du testats positivt för covid-19?

Den globala kliniska forskningsstudien MOVe-OUT kan vara ett möjligt behandlingsalternativ.

Under den här kliniska studien kommer vi att testa ett antiviralt studieläkemedel på personer som testats positivt för covid-19 för att få veta:

  • hur väl läkemedlet verkar mot covid-19
  • hur säkert det är
  • hur väl kroppen hanterar det antivirala studieläkemedlet
  • om det antivirala studieläkemedlet kan minska symtom, återhämtningstid och sjukhusinläggningar

Du kan vara lämplig att delta i studien om du: 

  • är minst 18 år
  • nyligen har testats positivt för covid-19
  • för närvarande har minst ett tecken eller symptom på covid-19
  • inte har fått vaccin mot covid-19

Studiepersonalen kan ge dig mer information om ytterligare kriterier för deltagande.

Om du är lämplig och samtycker till att delta kommer du att få studiebehandlingen i 5 dagar och genomgå studierelaterade tester utan kostnad. Inräknat uppföljningen kommer du att delta i studien i cirka 7 månader totalt. 

Vill du veta mer? 

Kontakta oss på Studieenheten Akademiskt specialistcentrum om du vill ha mer information eller höra om du kan delta i studien. 

Telefon 08-123 498 63

Du kan också skicka ett meddelande via det här kontaktformuläret.

MOVe-OUT kontakt

Publicerad: 2021-05-20