Delta i en studie

Du som är intresserad av att delta i en studie är välkommen att kontakta oss. Här kan du läsa mer om vad det innebär att vara med i en studie.

Vill du vara med?

Du kan delta i kliniska studier både om du är patient och redan får någon typ av behandling, eller om du är frisk.

KTA Prim blir Studieenheten Akademiskt specialistcentrum

Den 1 januari 2021 gick enheten för kliniska studier i primärvård inom Karolinska Universitetssjukhuset, KTA Prim, över till Akademiskt specialistcentrum inom Stockholms läns sjukvårdsområde. 

Studieenheten har samma uppdrag som tidigare KTA Prim, och finns kvar i lokalerna vid Sabbatsbergs sjukhus i Stockholm. Medarbetarna inom KTA Prim kommer att arbeta kvar inom Studieenheten Akademiskt specialistcentrum. 

Den här webbplatsen kommer att fyllas på med information efter hand. Även KTA Prims tidigare webbplats finns kvar under en övergångsperiod.