Vaccin mot svåra infektioner orsakade av meningokockbakterier (10-17 år)

Vi söker unga deltagare till ett globalt forskningsprojekt där vi undersöker ett nytt vaccin mot infektioner orsakade av meningokockbakterier.

Bakgrund

Meningokockbakterien är den vanligaste orsaken till hjärnhinneinflammation och infektion i blodet (sepsis). Infektionerna kan ge allvarliga restsymtom och i svåra fall vara livshotande. Hjärnhinneinflammation är vanligast hos barn under 1 år och hos ungdomar.

Vi testar ett nytt vaccin

I dagsläget finns det flera registrerade vacciner mot meningokockbakterier. Två av dessa ingår i det vaccin som kommer att testas i studien med ett tillägg av proteiner för att ge ett utökat skydd mot en viss grupp av bakterier. Det nya vaccinet jämförs med de två ingående vaccinerna.

Studien pågår i 18 månader. För att eventuellt kunna delta ska du ha fyllt 10 år, men ännu inte 18 och i övrigt vara frisk. 

För att kunna delta måste både barnet/ungdomen och dess vårdnadshavare samtycka. Medverkan är frivillig och du kan när som helst avbryta ditt deltagande. 

Studien är godkänd av Läkemedelsverket och Etikprövningsmyndigheten.

Vill du vara med? 

Du som är intresserad av att delta i studien, eller som vill veta mer om den, är välkommen att ringa oss på telefon 08-123 498 63.

Eller fyll i och skicka in kontaktformuläret nedan, så återkommer vi till dig.

Du förbinder dig inte att delta i studien genom att höra av dig.

Välkommen!

VIKTIGT! Skicka aldrig sekretessklassade uppgifter via formulär eller e-post. Sekretessklassade uppgifter kan till exempel vara personnummer eller information om din eller någon annans hälsa.

Kontakt studie meningokockvaccin