Vaccin mot svåra infektioner orsakade av meningokockbakterier (10-17 år)

Vi söker unga deltagare till ett globalt forskningsprojekt där vi undersöker ett nytt vaccin mot infektioner orsakade av meningokockbakterier.

Anmälan stängd

Anmälan till den här studien är nu stängd. Vi tackar dig som velat vara med. 

Bakgrund

Meningokockbakterien är den vanligaste orsaken till hjärnhinneinflammation och infektion i blodet (sepsis). Infektionerna kan ge allvarliga restsymtom och i svåra fall vara livshotande. Hjärnhinneinflammation är vanligast hos barn under 1 år och hos ungdomar.

Vi testar ett nytt vaccin

I dagsläget finns det flera registrerade vacciner mot meningokockbakterier. Två av dessa ingår i det vaccin som kommer att testas i studien med ett tillägg av proteiner för att ge ett utökat skydd mot en viss grupp av bakterier. Det nya vaccinet jämförs med de två ingående vaccinerna.

Studien pågår i 18 månader. För att eventuellt kunna delta ska du ha fyllt 10 år, men ännu inte 18 och i övrigt vara frisk. 

För att kunna delta måste både barnet/ungdomen och dess vårdnadshavare samtycka. Medverkan är frivillig och du kan när som helst avbryta ditt deltagande. 

Studien är godkänd av Läkemedelsverket och Etikprövningsmyndigheten.

Vill du vara med? 

Det går inte längre att anmäla sig till den här studien. 

Fler vaccinstudier

Om du vill få information om fler vaccinstudier se även information om EU-nätverket VACCELERATE på Karolinska universitetssjukhuset:

Vaccelerate – europeisk vaccinexpertis för covid-19-studier

För dig som är intresserad av att delta i framtida studier, se svenska volontärregistret: 

Svenska – VOLUNTEER REGISTRY