Vaccin mot RS-virus

Vi utvärderar ett nytt vaccin mot RS-virusinfektion.

Anmälan stängd

Anmälan till den här studien är nu stängd. Vi tackar dig som velat vara med. 

Om RS-virus

Hos små barn, vuxna i åldrarna 60 år och äldre, hos personer med försvagat immunförsvar och hos personer med kronisk hjärt- och lungsjukdom, kan RS-virus orsaka allvarliga infektioner som kan leda till sjukhusvistelse.

Det finns idag ingen godkänd behandling eller vaccin mot RS-virus. Men vi arbetar för att det ska kunna ändras.

Vi utvärderar ett nytt vaccin

Nu startar vi en forskningsstudie för att utvärdera säkerhet och immunsvar av ett nytt vaccin mot RS-virusinfektion. Huvudsyftet med denna studie är att undersöka hur vaccinet fungerar hos vuxna (18–59 år) som:

  • har stabil hälsa, eller
  • har en ökad risk (till exempel astma, KOL och hjärtsvikt) för allvarlig RS-virus-sjukdom, eller
  • är 65 år eller äldre.

Vill du vara med?

Det går inte längre att anmäla sig till den här studien. 

Vill du veta mer?

Mer information hittar du på studiens egen webbplats. 

Fler vaccinstudier

Om du vill få information om fler vaccinstudier se även information om EU-nätverket VACCELERATE på Karolinska universitetssjukhuset:

Vaccelerate – europeisk vaccinexpertis för covid-19-studier

För dig som är intresserad av att delta i framtida studier, se svenska volontärregistret: 

Svenska – VOLUNTEER REGISTRY