Vaccin mot svåra infektioner orsakade av meningokockbakterier (18-50 år)

Vi söker vuxna deltagare till ett globalt forskningsprojekt där vi undersöker ett nytt vaccin mot infektioner orsakade av meningokockbakterier.

Vill du delta i en forskningsstudie med ett nytt vaccin mot svåra infektioner orsakade av meningokockbakterier?

Meningokockbakterier kan orsaka hjärnhinneinflammation som också kallas blodförgiftning (sepsis). Infektionerna är ovanliga men kan ge allvarliga restsymtom och i svåra fall vara livshotande. I dagsläget finns det flera registrerade vacciner mot meningokockbakterier. Två av dessa ingår i det vaccin som kommer att användas i studien, med tillägg av proteiner för att ge ett utökat skydd mot fler grupper av meningokockbakterier.

För att eventuellt kunna delta ska du ha fyllt 18 år, men ännu inte 51 och i övrigt vara frisk.

Studien pågår i 8 – 12 månader beroende på vilken grupp man slumpas in i. Under denna period ingår upp till fyra besök på studieenheten samt en avslutande telefonuppföljning. Vid två av besöken ges injektion i armen.

Alla besök och studievacciner är kostnadsfria.

Studien är godkänd av Läkemedelsverket och Etikprövningsmyndigheten.

Din medverkan är frivillig och du kan när som helst avbryta ditt deltagande.

När du kontaktar oss kan vi komma att registrera dina kontaktuppgifter. Dataskyddslagstiftningen i EU (GDPR, General Data Protection Regulation) reglerar hur vi behandlar dina personuppgifter

Vill du vara med? 

Du som är intresserad av att delta i studien, eller som vill veta mer om den, är välkommen att ringa oss på telefon 08-123 498 63.

Eller fyll i och skicka in kontaktformuläret nedan, så återkommer vi till dig.

Du förbinder dig inte att delta i studien genom att höra av dig.

Välkommen!

VIKTIGT! Skicka aldrig sekretessklassade uppgifter via formulär eller e-post. Sekretessklassade uppgifter kan till exempel vara personnummer eller information om din eller någon annans hälsa.

Kontakt studie meningokockvaccin