Vaccin mot svåra infektioner orsakade av meningokockbakterier (18-50 år)

Vi söker vuxna deltagare till ett globalt forskningsprojekt där vi undersöker ett nytt vaccin mot infektioner orsakade av meningokockbakterier.

Anmälan stängd

Anmälan till den här studien är nu stängd. Vi tackar dig som velat vara med. 

Vill du delta i en forskningsstudie med ett nytt vaccin mot svåra infektioner orsakade av meningokockbakterier?

Meningokockbakterier kan orsaka hjärnhinneinflammation som också kallas blodförgiftning (sepsis). Infektionerna är ovanliga men kan ge allvarliga restsymtom och i svåra fall vara livshotande. I dagsläget finns det flera registrerade vacciner mot meningokockbakterier. Två av dessa ingår i det vaccin som kommer att användas i studien, med tillägg av proteiner för att ge ett utökat skydd mot fler grupper av meningokockbakterier.

För att eventuellt kunna delta ska du ha fyllt 18 år, men ännu inte 51 och i övrigt vara frisk.

Studien pågår i 8 – 12 månader beroende på vilken grupp man slumpas in i. Under denna period ingår upp till fyra besök på studieenheten samt en avslutande telefonuppföljning. Vid två av besöken ges injektion i armen.

Alla besök och studievacciner är kostnadsfria.

Studien är godkänd av Läkemedelsverket och Etikprövningsmyndigheten.

Din medverkan är frivillig och du kan när som helst avbryta ditt deltagande.

När du kontaktar oss kan vi komma att registrera dina kontaktuppgifter. Dataskyddslagstiftningen i EU (GDPR, General Data Protection Regulation) reglerar hur vi behandlar dina personuppgifter

Vill du vara med? 

Det går inte längre att anmäla sig till den här studien. 

Fler vaccinstudier

Om du vill få information om fler vaccinstudier se även information om EU-nätverket VACCELERATE på Karolinska universitetssjukhuset:

Vaccelerate – europeisk vaccinexpertis för covid-19-studier

För dig som är intresserad av att delta i framtida studier, se svenska volontärregistret: 

Svenska – VOLUNTEER REGISTRY