Vaccin mot borrelia

Nytt vaccin mot borrelia: anmäl ditt intresse att delta i en klinisk studie. Du kan anmäla intresse för barn mellan 5 och 17 år, samt medföljande vårdnadshavare. Anmälan för enbart vuxna studiedeltagare är nu stängd.

Nu startar vi en studie där vi utvärderar ett nytt vaccin mot borrelia för vuxna och barn från 5 år. Syftet med studien är att fastställa säkerheten hos vaccinet och studera kroppens immunsvar, för att se om vaccinet kan skydda människor mot borrelia. 

Om borrelia

Borrelia är en infektionssjukdom som orsakas av bakterier som sprids via fästingar. Den förekommer främst under vår, sommar och tidig höst i områden där det finns risk för att bli biten av fästingar. Borrelia finns i fästingar i stora delar av Sverige, Europa och östra USA. På engelska kallas sjukdomen för ”Lyme disease”.

Om studien

Studien pågår i cirka 3 år. Du kommer att få sammanlagt fyra (4) doser av studievaccinet eller placebo.

Deltagandet innefattar cirka 7 besök på mottagningen. Vi finns centralt i Stockholm på Sabbatsbergs sjukhus. 

Vill du vara med?

Anmälan för enbart vuxna är nu stängd, men du kan anmäla intresse för barn mellan 5 och 17 år med medföljande vårdnadshavare. 

Om du är intresserad av att delta i studien, eller om du vill ha mer information kan du fylla i formuläret nedan eller ringa 08- 123 498 61.

VIKTIGT! Skicka aldrig sekretessklassade uppgifter via formulär eller e-post. Sekretessklassade uppgifter kan till exempel vara personnummer eller information om din eller någon annans hälsa.

Kontakt studie vaccin mot borrelia