Vaccin mot borrelia

Nytt vaccin mot borrelia: anmäl ditt intresse att delta i en klinisk studie.

Foto: Anna Molander

Nu startar vi en studie där vi utvärderar ett nytt vaccin mot borrelia för vuxna och barn från 5 år. Syftet med studien är att fastställa säkerheten hos vaccinet och studera kroppens immunsvar, för att se om vaccinet kan skydda människor mot borrelia. 

Om borrelia

Borrelia är en infektionssjukdom som orsakas av bakterier som sprids via fästingar. Den förekommer främst under vår, sommar och tidig höst i områden där det finns risk för att bli biten av fästingar. Borrelia finns i fästingar i stora delar av Sverige, Europa och östra USA. På engelska kallas sjukdomen för ”Lyme disease”.

Om studien

Studien pågår i cirka 3 år. Du kommer att få sammanlagt fyra (4) doser av studievaccinet eller placebo.

Deltagandet innefattar cirka 7 besök på mottagningen. Vi finns centralt i Stockholm på Sabbatsbergs sjukhus. 

Vill du vara med?

Du som är intresserad av att delta i studien, eller som vill veta mer om den, är välkommen att ringa oss på telefon 08-123 498 63.

Eller fyll i och skicka in kontaktformuläret nedan, så återkommer vi till dig.

Du förbinder dig inte att delta i studien genom att höra av dig.

Välkommen!

VIKTIGT! Skicka aldrig sekretessklassade uppgifter via formulär eller e-post. Sekretessklassade uppgifter kan till exempel vara personnummer eller information om din eller någon annans hälsa.

När du kontaktar oss kan vi komma att registrera dina kontaktuppgifter. Dataskyddslagstiftningen i EU (GDPR, General Data Protection Regulation) reglerar hur vi behandlar dina personuppgifter.

Kontakt studie vaccin mot borrelia