Stride-3 vaccin mot pneumokockbakterier

Är du 18 år eller äldre och har inte tidigare blivit vaccinerad mot bakterien pneumokocker som kan orsaka lunginflammation? Då kan du vara med i den här studien för att ta fram ett nytt vaccin.

Syftet med studien är att undersöka säkerheten av ett nytt vaccin mot pneumokockbakterier. 

Studien pågår under sex månader. Under den tiden besöker du oss två gånger och deltar i tre telefonsamtal. 

Du kan få ersättning för resor till och från besöken. Undersökningar och studievaccin är gratis. 

Studien utförs i samarbete med flera kliniker i Sverige, och är godkänd av
Läkemedelsverket och Etikprövningsmyndigheten. 

Vill du vara med?

Du som är intresserad av att delta i studien, eller som vill veta mer om den, är välkommen att ringa oss på telefon 08-123 498 61.

Eller fyll i och skicka in kontaktformuläret nedan, så återkommer vi till dig.

Du förbinder dig inte att delta i studien genom att höra av dig.

Välkommen!

VIKTIGT! Skicka aldrig sekretessklassade uppgifter via formulär eller e-post. Sekretessklassade uppgifter kan till exempel vara personnummer eller information om din eller någon annans hälsa.

När du kontaktar oss kan vi komma att registrera dina kontaktuppgifter. Dataskyddslagstiftningen i EU (GDPR, General Data Protection Regulation) reglerar hur vi behandlar dina personuppgifter.

Kontakt studie pneumokockvaccin