En studie om migrän

Har du migrän och vill delta i en läkemedelsstudie mot sjukdomen?

Syftet med studien är att undersöka effekt och säkerhet vid daglig eller varannan dags användning av ett läkemedel som är under utveckling, i jämförelse med placebo.

Läkemedlet har i tidigare studier visat sig vara säkert samt visat på god effekt vid akut migrän. Det är sedan tidigare godkänt i USA.

Kriterier för deltagande

Du som deltar behöver:

  • Vara minst 18 år.
  • Ha ett BMI på högst 33. Är du osäker på ditt BMI finns information om hur du kan räkna ut det på 1177.se här: Så bedömer du din vikt - 1177.se 
  • Ha haft återkommande migränanfall i minst ett år.
  • Fått första migränanfallen innan 50 års ålder.
  • Ha mellan 4–14 migränattacker i månaden.

Däremot kan du inte delta om du har:

  • Instabilt högt blodtryck eller diabetes.
  • Tidigare ha opererat magtarmkanalen eller ha en kronisk magtarmsjukdom.
  • Ha deltagit i annan läkemedelsstudie senaste månaden.

Du behöver också vara villig att använda dubbelbarriär vid heterosexuella samlag under studiens gång. Det innebär både att mannen behöver använda kondom eller vara steril SAMT att kvinnan behöver använda godkända preventivmedel eller vara steril eller ha gått igenom klimakteriet.

Så går studien till

I studien kommer du att få ta läkemedlet eller placebo (ett medel utan medicinsk effekt) i totalt 12 eller 24 veckor. Samtliga besök och läkemedel i studien är kostnadsfria.

Studien pågår i upp till 36 veckor i Studieenheten Akademiskt specialistcentrums loklaer på Sabbatsbergs sjukhus i centrala Stockholm.

Studien är godkänd av Etikprövningsmyndigheten och Läkemedelsverket. Din medverkan är frivillig och du kan när som helst avbryta ditt deltagande. Den information du lämnar kommer att behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Vill du vara med?

Är du intresserad av att delta eller vill veta mer om studien är du välkommen att höra av dig till oss. Du kan antingen fylla i formuläret nedan eller ringa oss på telefon 08-123 498 62. 

VIKTIGT! Skicka aldrig sekretessklassade uppgifter via formulär eller e-post. Sekretessklassade uppgifter kan till exempel vara personnummer eller information om din eller någon annans hälsa.

Biohaven kontakt