BOOSTAVAC- en studie med Covidvaccin

Vill du delta i en forskningsstudie rörande bästa intervall för påfyllnadsdos av covidvaccin?

Är du vuxen och har vaccinerats mot covid-19 med åtminstone tre doser av mRNA-vaccin? 

Välkommen att delta i en forskningsstudie om när det är bäst att ge en påfyllnadsdos. Forskningsstudien ingår i det EU-finansierade nätverket VACCELERATE som syftar till att förbättra möjligheterna att genomföra kliniska vaccinprövningar i Europa.

I studien ingår 6 besök på Studieenheten, 5-6 blodprov och 1 telefonkontakt under 7 månader. Adress: Sabbatsbergs sjukhus, Dalagatan 9 i Stockholm.

Ansvarig huvudprövare är Helena Hervius Askling, överläkare infektionssjukdomar.

Studien är godkänd av Läkemedelsverket och Etikprövningsmyndigheten. 

Din medverkan är frivillig och du kan när som helst avbryta ditt deltagande.

När du kontaktar oss kan vi komma att registrera dina kontaktuppgifter. Dataskyddslagstiftningen i EU (GDPR, General Data Protection Regulation) reglerar hur vi behandlar dina personuppgifter.

Kontakt studie boostavac

Vaccelerate

Vi deltar i EU-nätverket Vaccelerate som erbjuder och koordinerar europeisk expertis, resurser och forskningsinfrastruktur för att underlätta kliniska covid-19-vaccinstudier.

Klicka på länken nedan för att läsa mer om Vaccelerate på Karolinska universitetssjukhusets webbplats (länken öppnas i nytt fönster).